Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Ouderenzorg

Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op het hebben van een (chronische) ziekte toe.
Ziekten die op oudere leeftijd veel voorkomen zijn: hart- en vaatziekten, aandoeningen aan longen en luchtwegen (COPD), suikerziekte, kanker, depressie, beweging beperkingen en zintuiglijke stoornissen.
Een derde van de ouderen heeft één of meer lichamelijke beperkingen op het gebied van horen, zien, mobiliteit en zogenaamde “Activiteiten van het Dagelijkse Leven” (onder andere traplopen, gaan zitten en opstaan uit een stoel, in en uit bed komen).
Bijna één op de twintig ouderen heeft beperkingen in waarneming (perceptie), taal, geheugen en/of denken.

De zorg aan ‘kwetsbare’ ouderen staat voor een aantal uitdagingen. Op basis van verwachtingen neemt de groei van de 75-plussers in Katwijk vanaf 2012 tot 2040 toe van 6% naar 12,3%.

Daarnaast zijn er uitdagingen door de vele wijzigingen in het overheidsbeleid voor de gezondheidszorg. Gemeenten hebben vanwege de transitie AWBZ/WMO een grotere taak binnen de ouderenzorg.
De politiek stuurt aan op bezuinigingen in de zorg. Ouderen moeten langer thuis wonen, liefst met hulp van familie en vrienden.
Toch hoeft kostenefficiënt werken een betere kwaliteit van de zorg en leven niet in de weg te staan. In tegendeel, veel ouderen zitten lekkerder in hun vel wanneer zij, omringd met de juiste hulp en begeleiding, zelfstandig thuis kunnen wonen en zelf de touwtjes in handen hebben.

Het is daarom van belang om met alle betrokkenen, de oudere met hun mantelzorger(s), zorgprofessionals en ook welzijnsorganisaties samen keuzes te maken over wat belangrijk is in de zorgverlening en sociale betrokkenheid en hoe deze het meest efficiënt geboden kan worden.

Zorggroep Katwijk, bestaande uit huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten, heeft een zorgprogramma ontwikkeld en afspraken gemaakt met ziekenhuizen, thuiszorg, gemeente Katwijk en Welzijnskwartier om zowel de zorg als de welzijnsaspecten voor ouderen te coördineren. Iedere partij speelt hierin zijn eigen rol.

Het is van belang kwetsbare ouderen te helpen hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Als zij beter in staat zijn de regie te voeren over hun eigen zorg en leven, dan kunnen zij langer op een prettige manier in hun vertrouwde thuisomgeving blijven.

De huisartsen en de praktijkondersteuners kunnen hierbij helpen, zowel bij medische als psychische problemen.