Praktijkondersteuners GGZ

* Telefoonnummer POH GGZ:
06-30032371 (locatie Parlevink)
06-12131820 (locatie de Coepel)*

E-mail:  ggz@zgkatwijk.n

Inleiding

De Zorggroep heeft twaalf praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) in dienst. Op deze site willen we u meer uitleg geven over hun werkwijze en wat u van hen kunt verwachten.

Wat is een POH GGZ?

POH GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsenpraktijk voor de Geestelijke GezondheidsZorg.
De POH GGZ is in dienst van de huisarts en ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten.
De zorg van de POH GGZ is laagdrempelig en u kunt snel terecht.
U kunt via uw eigen huisarts in contact komen met de POH GGZ.
De POH GGZ staat los van de specialistische GGZ-instellingen (zoals Rivierduinen in Kwadrant).

Met welke klachten kunt u bij de POH GGZ terecht?

U kunt bij de POH GGZ terecht als het leven u ineens zwaarder valt, als u last heeft van spanningsklachten, angstklachten,  stemmingsklachten of slaapproblemen. Of als u merkt dat u de laatste tijd sneller prikkelbaar bent, zich niet goed meer kunt concentreren of vaker ineens moet huilen.
Het is heel normaal dat u in uw leven één of meerdere keren last krijgt van zulke klachten. Het kan dan prettig zijn om hierover met iemand te praten die u helpt meer zicht te krijgen op het ontstaan/ voortbestaan van de klachten maar ook kan adviseren hoe u ze kunt doorbreken.

Wat kunt u van de POH GGZ verwachten?

De taak van de POH GGZ is het in kaart brengen van uw psychische en/ of psychosociale problemen en uw hulpvraag. 
Daarnaast kan de POH GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor uw klachten verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts bepaald wat voor u de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.

De POH-GGZ ook voor kinderen?

Ouders en scholen kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom is er druk gedrag, angst, of een slaapprobleem? De POH GGZ kan met een aantal gesprekken het probleem in kaart brengen en helpen bij eventuele vervolgstappen.  De POH GGZ behandelt zelf geen kinderen maar heeft een goed zicht op de voorzieningen voor de jeugd binnen de gemeente.

Wat wordt van u verwacht?

Vragenlijst(en) Wanneer de huisarts voor u een afspraak maakt, krijgt u een vragenlijst mee. Deze vragenlijst brengt uw klachten in kaart, zodat de POH GGZ een inschatting gemaakt kan maken van de ernst van uw klachten. Natuurlijk is dit niet de enige manier; tijdens de gesprekken zal ingegaan worden op uw specifieke klachten. Het kan zijn dat bij het verder in kaart brengen van uw klachten ook gebruikt gemaakt wordt van andere vragenlijsten. Dit zal tijdens de gesprekken met u worden besproken.

Leefstijladviezen Tijdens de gesprekken kunnen er adviezen gegeven worden met betrekking tot uw leefstijl.  Bijvoorbeeld met betrekking tot ontspanning, slapen, eten of het gebruik van middelen. U bent zelf verantwoordelijk om deze adviezen in te passen in uw manier van leven.

 

Vergoeding

De consulten van de POH GGZ vallen binnen de basisverzekering en gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico.
Mocht u naar elders verwezen worden kan het zijn dat de vergoeding hiervoor anders is. Dit is afhankelijk van waar u naar toe verwezen wordt; de POH GGZ zal dit met u bespreken.                   

Waar vindt u meer informatie?

www.mentaalvitaal.nl werken aan uw mentale fitheid.
www.zelfhulpwijzer.nl/ geeft inzicht in de ernst van eventuele psychische klachten en geeft aan of online zelfhulp wat voor u is.
www.psychowijzer.nl biedt heldere en betrouwbare informatie over psychische gezondheid en psychische problemen.
www.thuisarts.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
www.apotheek.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Onze gegevens 10_1335 ZGK_DEF_02_PMS

 

Locatie Parlevink – POH GGZ (tel. nr. 06-30032371)

 

Vinkeweg 70, 2223JR Katwijk 

 

ggz@zgkatwijk.nl

Janneke Marijs (volwassenen en kinderen; ook ADHD controle spreekuur)
Marleen Keijzer (volwassenen en kinderen)
Willemijn Hoek (volwassenen)
Marina Wieman (volwassenen)
Joyce van Zonneveld (volwassenen)

 

Locatie de Coepel – POH GGZ (tel. nr. 06-12131820)

 

bezoekadres: Randweg 47, 2225PJ Katwijk

 

postadres: Randweg 63, 2225PJ Katwijk

ggz@zgkatwijk.nl

Huibke ten Hove (volwassenen en kinderen)
Jeroen Tien (volwassenen)
Kitty Wijsman (volwassenen en ADHD controle spreekuur)
Claudia Broekhof (volwassenen)

 

POH jeugd

Marnella Brouwer- Noordermeer (Parlevink)
Linda van Velzen (Parlevink)

Zowel 's morgens als 's middags houden de POH’s GGZ spreekuur, uitsluitend op afspraak. Eerste gesprekken vinden altijd om 11:00 en 14:00 plaats. Voor dit eerste gesprek wordt 40 minuten gereserveerd. Vervolggesprekken duren maximaal 20 minuten.

Telefonische bereikbaarheid

Voor het verzetten/ afzeggen van een afspraak kunt u het beste bellen tussen 10:30 en 11:00 of tussen 15:00 en 15:30.

Tijdens gesprekken kan de POH GGZ de telefoon niet beantwoorden. U kunt een bericht achterlaten op de voicemail. U wordt,  indien gewenst, teruggebeld.

Het is in verband met onze agendavoering belangrijk dat u, indien nodig, uw afspraak tijdig afzegt.