Cholesterolpillen

Hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een beroerte en vaatvernauwingen in kransslagaders komen helaas erg vaak voor. Het zou mooi zijn om deze ziekten te voorkomen. Dat kan in veel gevallen. Vooral een gezonde leefstijl is hierbij belangrijk. Dus veel bewegen, niet roken, geen overgewicht en matig met alcohol. Ook behandelen van een te hoge bloeddruk zorgt voor minder hart- en vaatziekten. Ten slotte speelt verlaging van het cholesterolgehalte ook een belangrijke rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten.
 

Cholesterol is een natuurlijke stof die het lichaam nodig heeft voor de opbouw van celwanden, vitamine D, zenuwbanen en bepaalde hormonen. Door vet eten, roken, een zittend bestaan en veel alcohol maakt het lichaam echter meer cholesterol dan goed voor je is. Niet iedere vorm van cholesterol is overigens even schadelijk voor de bloedvaten. Cholesterol wordt vervoerd in microscopisch kleine bolletjes van eiwit en vetten. Sommige van deze bolletjes met cholesterol (het LDL-cholesterol) zijn verantwoordelijk voor de problemen. Daarom wordt dit LDL-cholesterol ook wel het “slechte” cholesterol genoemd.
Er is inmiddels overtuigend bewezen dat hoe lager het gehalte van LDL-cholesterol in je bloed is, des te kleiner de kans is dat je een hart- of vaatziekte krijgt.

 

Een gezonde leefstijl zorgt voor een verlaging van het LDL-cholesterol. Soms is dit echter niet genoeg. Dit geldt vooral voor mensen met een erg hoog risico op hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld als iemand als een hartinfarct heeft gehad, een erg hoge bloeddruk heeft of een ouder heeft met al op jongere leeftijd een  hart- of vaatziekte.
In die gevallen kunnen medicijnen er voor zorgen dat het LDL-cholesterol in je bloed nog verder daalt en dus de kans op een hart- en vaatziekte kleiner wordt. De belangrijkste groep medicijnen die hiervoor worden voorgeschreven zijn de zogenaamde statines (bijvoorbeeld simvastatine en atorvastatine).  Deze medicijnen zorgen voor een daling van het LDL-gehalte en dus op een lagere kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte. Soms geven deze medicijnen spierklachten. In dat geval kan een andere statine of een lagere dosering worden voorgeschreven.

 

Hart- en vaatziekten komen (te) vaak voor, maar ze kunnen ook voorkómen worden. Vooral door een goede leefstijl, maar bij een erg hoog risico op deze ziekten ook met pillen voor de hoge bloeddruk of een te hoog LDL-cholesterol.
Heeft u vragen over het gebruik van deze pillen, schroom dan niet deze te stellen aan uw huisarts of praktijkondersteuner!