Overbelaste mensen

Spanning hoort bij het leven. Een beetje spanning is vaak prettig en maakt ons alert. Maar u kunt zich onprettig gaan voelen als er te veel spanning is en het te lang duurt. Bijvoorbeeld: u wilt te veel tegelijk of er wordt al lange tijd te veel van u gevraagd. U heeft een te hoge werkdruk, geldschulden, relatieproblemen en ervaart te weinig steun uit uw omgeving.

Dat geeft extra spanning. Lukt het u niet om iets aan de situatie te veranderen, of om anders met de spanning om te gaan? Dan raakt u overspannen. U verliest het overzicht en raakt de grip op de situatie kwijt. Het lukt u dan niet meer om de gewone dingen te blijven doen, bijvoorbeeld op uw werk, thuis, of in het verkeer. Heeft u hier lange tijd last van? Dan kunt u uiteindelijk een burn-out krijgen.

Bij een burn-out heeft u een half jaar of langer tenminste drie of meer spanningsklachten: U voelt zich uitgeput en u heeft moeite uw aandacht erbij te houden en/of dingen te onthouden. U slaapt onrustig, wordt snel boos of geïrriteerd en kan niet tegen drukte of lawaai. U huilt gemakkelijk, piekert en heeft een gejaagd gevoel.

Het herstel van een burn-out verloopt in drie fasen. Pas als u begrijpt en accepteert dat u een burn-out heeft, kunt u ontspannen. Kijk welke activiteiten u kunt blijven doen en welke activiteiten u beter (tijdelijk) kunt stoppen. Het kan zijn dat u (gedeeltelijk) kunt blijven werken. Maar soms kan een korte periode van rust nodig zijn, waarin u even helemaal niet werkt.

Bedenk welke problemen bij u extra spanning geven. Hoe gaat u met die spanning om? Daarna gaat u oplossingen bedenken voor deze problemen. Ga ook na hoe u voortaan anders met deze problemen om kunt gaan.

In de derde fase gaat u de bedachte oplossingen uitvoeren. U probeert problemen op te lossen. En op een andere manier met spanningen om te gaan. U kunt steeds meer activiteiten oppakken. U krijgt weer grip op uw leven.

Twijfelt u of u een burn-out heeft? Uw huisarts kan dit in één of meer gesprekken herkennen. Meestal begeleidt de praktijkondersteuner (POH-GGZ) u bij het herstellen. Soms is het nodig om u te verwijzen naar een psycholoog voor een passende behandeling. De huisartsen, POH-GGZ en psychologen werkzaam binnen Zorggroep Katwijk hebben hierover gezamenlijke afspraken gemaakt om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.